JKP "Usluga" Priboj

Javno komunalno preduzeće

Kratak istorijat preduzeća

Do 1952. godine pri Narodnom odboru Sreza pribojskog postojala je Sekcija za puteve i ulice. Sekcija se bavila izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem ulica i puteva u gradu Priboju i na području Sreza. U sastavu sekcije bila je grupa za održavanje čistoće grada. Vodosnadbevanje grada vršeno je iz jednog izvorišta Podine.
Aprila 1952. godine došlo je do reorganizacije Mesnih narodnih odbora. Formiraju se veće organizacione jedinice-opštine. Formirana je opština Priboj sa naseljem Rača. Tada je opština Priboj imala 3.676 domaćinstava, odnosno 20.784 stanovnika. Grad Priboj imao je 516 domaćinstava odnosno 1902 stanovnika.

Narodni odbor opštine Priboj osnovao je Komunalnu ustanovu 25.09.1952. godine. Delatnost ove ustanove bila je:obavljanje javne higijene, snabdevanje grada vodom i pijačne usluge. Formirane su građanska i zanatska grupa za obavljanje sporednih delatnosti.

Početkom rada FAP-a 20.10.1953. godine grad Priboj brzo se razvija. Počinje i izgradnja novog Priboja. Time se razvijaju i proširuju komunalne delatnosti.
Rešenjem Skupštine opštine Priboj od 28.12.1962. godine Komunalna ustanova transformiše se u Komunalnu radnu organizaciju USLUGA.

Odlukom Skupštine opštine od 17.11.1989. godine KRO Usluga organizovana je, u skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o komunalnim delatnostima, kao Javno Komunalno preduzeće Usluga za obavljanje komunalnih delatnosti od posebnog društvenog interesa i značaja.

Preduzeće je upisano u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Užicu pod nazivom firme JKP USLUGA sa p.o.,Fi broj 505/89, sa sedištem u Priboju ul. Save Kovačevića b.b.

Uz prethodno izvršene odgovarajuće organizacione promene i donošenje Statuta opštine preduzeće je otpočelo sa radom 01.01.1990. godine.

Ovo je prilika da se ukratko podsetimo na razvojni put našeg preduzeća koji je bio dosta težak i dosta uspešan. Od nekadašnje komunalne ustanove koja je formirana 1952. godine postepeno se razvijalo naše preduzeće. Počeli smo sa deset radnika, vodom sa izvorišta Podine i jednim zaprežnim vozilom.

Vremenom kako smo se razvijali pojedine delatnosti smo izdvajali iz preduzeća i tako su nastala i formirala se pojedina manja preduzeća: građevinska RO Gradnja, građevinsko preduzeće Sandžak i molersko-fabričko preduzeće Napredak.

Skupština opštine Priboj svojim rešenjem od 28.12.1962. godine transformiše komunalnu ustanovu u sadašnje komunalno preduzeće Usluga koje danas broji:
- 93 zaposlena;
- 17 voznih jedinica;
- Postrojenje za prečišćavanje vode.